Dịch vụ của bạn đang tạm dừng do một số nguyên nhân sau:

+ Tên miền chưa cập nhật hồ sơ.

+ Dịch vụ đã hết hạn.

+ Hosting của bạn đang bị tấn công(ddos), lây nhiễm mã độc hoặc phát tán thư rác.

+ Vi phạm quy định sử dụng dịch vụ.

Bạn vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ.